Privacyverklaring

Wij respecteren ieders privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wil geven. Voor een aantal van onze diensten is het opgeven van persoonsgegevens noodzakelijk. Als het opgeven van persoonsgegevens wordt gevraagd, dan wordt er aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken. Er wordt dus aangegeven welke gegevens moeten worden verstrekt en welke gegevens optioneel zijn. Let er wel op dat het niet geven van bepaalde informatie kan betekenen dat sommige diensten niet geleverd kunnen worden.

Welke persoonsgegevens wij verwerken
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bankrekeningnummer
• Surfgedrag op onze website
• Curriculum Vitae en sollicitatiebrief

Doeleinden van de gegevensverwerking en de rechtsgrond
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor:
• Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Hieronder valt onder:
o Contact met u hebben
o Factureren
o De vordering uit handen geven (incassobureau en deurwaarderskantoor)
o Het houden van sollicitaties
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen:
o Bewaartermijnen (bijvoorbeeld op grond van belastingwetten)
• Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand (hiervoor wordt apart toestemming gevraagd):
o De nieuwsbrief sturen
o U informeren over nieuwe producten en aanbiedingen
o Analyseren van surfgedrag om de website te verbeteren

Bewaartermijn
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Alle overige persoonsgegevens worden bewaard tot een jaar nadat onze dienstenverlening is gestopt, tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen gelden. Dit geldt onder andere voor de (financiële) administratie (7 jaar) en sollicitaties (4 weken).

Persoonsgegevens doorgeven aan derden
Persoonsgegevens worden doorgegeven als het contactformulier op de website wordt ingevuld, als facturen niet worden betaald, voor het beheren van onze administratie en het versturen van de nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden doorgegeven aan:
• De hostingprovider van de website met servers in Nederland
• Een incassobureau of deurwaarderskantoor
• Google
• Apple
• Microsoft
• Onze boekhouder en aanverwante clouddiensten
• MailChimp/Mailcamp of andere emailproviders

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. We gebruiken de gegevens uitsluitend voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De volgende gegevens kunnen worden bijgehouden:
• Het IP-adres van uw computer
• Het tijdstip van opvraging
• Gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Verder delen wij verkregen gegevens niet met Google anders dan voor eigen doeleinden.

Social media
Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. De privacyverklaringen wijzigen regelmatig. U vindt de privacyverklaringen hier:
• Facebook
• LinkedIn
• Twitter

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hyperlinks
Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Let erop dat als u deze website bezoekt, de privacyverklaring van deze derde partijen en niet die van I Amsterdam Taxi van toepassing is.

Rechten van de betrokkene
Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u verschillende rechten die u kunt inroepen. Het kan zijn dat we u om legitimatiebewijs vragen als u gebruik wil maken van een van uw rechten. Het legitimatiebewijs moet corresponderen met de persoon van wie u de rechten wil inroepen. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

I Amsterdam Taxi
Koperslagerstraat 4
1445 CA Purmerend
+31 610 320 816

Uw rechten:
• Recht op informatie
• Recht op inzage van de persoonsgegevens
• Recht op wijzigen van de persoonsgegevens als deze niet correct zijn
• Recht op verwijderen van de persoonsgegevens
• Recht om de verwerking te beperken
• Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
• Wanneer er toestemming is gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, dan kan deze toestemming worden ingetrokken (de intrekking heeft geen terugwerkende kracht)
• Recht om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen voor overdracht

Klachten
Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de betreffende toezichthouder.

Aanpassen van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.